top of page

קטרקט

קטרקט (בעברית נקרא: ירוד) הינו מצב בו העדשה התוך עינית השקופה הופכת עכורה.

כתוצאה מכך יש פגיעה במעבר קרני האור אל רשתית העין וירידה בראייה.

הביטוי יכול להיות: טשטוש ראייה, ירידה באיכות הראייה, סנוור או שינוי מהיר במספר המשקפיים. 

הגורם הכי שכיח לקטרקט הינו גיל מבוגר אך יתכנו גורמים אחרים כגון: מחלות ותרופות מסוימות, חבלה עינית ואף מצבים מולדים.

האנטומיה של העין | EYE ANATOMY
bottom of page