top of page

בדיקות הערכה לפני ניתוח קטרקט

 • לפני הניתוח מתבצעות בדיקות מקיפות לעין

 • יש להגיע לבדיקה עם זוגות המשקפיים אשר בשימוש

 • הבדיקה כוללת זילוף טיפות להרחבת האישונים, לצורך בדיקת העדשה התוך עינית והמקטע האחורי של העין
  כתוצאה מכך, הראייה צפויה להיות מטושטשת עד כ-3 שעות לאחר הבדיקה
  יש להיערך בהתאם מבחינת נהיגה לאחר מכן (המתנה או הגעה עם נהג מלווה)

בבדיקה הראשונית במרפאה מתבצעת בדיקה של העיניים הכוללת:

 • בדיקת חדות הראייה.

 • מדידת כוח התשבורת (רפרקציה) של העיניים

 • בדיקה יסודית של המקטע הקדמי של העין

 • הערכה של עדשת העין – לסוג ודרגת הקטרקט

 • בדיקת המקטע האחורי והרשתית (לאחר זילוף טיפות להרחבת אישונים)  וסקירה של גורמים אפשריים נוספים לירידה בראייה

 • בדיקת לחץ תוך עיני

בסיום הבדיקה

 

יוסבר למטופל/ת לגבי ניתוח הקטרקט וכן ימסרו דפי מידע לקריאה.

כמו כן, המטופל יופנה לביצוע בדיקת ביומטריה – ובה נערכות מדידות נוספות של העין לצורך התאמת העדשה התוך עינית. בדיקת הביומטריה מבוצעת במועד אחר, לרוב מספר שבועות לפני תאריך הניתוח.

בדיקות הערכה לפני ניתוח קטרקט
bottom of page