top of page

עדשות מתקדמות

הטיפול בקטרקט הינו ניתוח בו מוחלפת העדשה הטבעית העכורה בעדשה מלאכותית שקופה המושתלת לתוך העין.

העדשות התוך עיניות המושתלות כיום בניתוחי קטרקט הינן באיכות גבוהה ביותר. 

ישנם מספר סוגים של עדשות תוך עיניות המותאמות למטופל לפי מבנה העין, מצב בריאות העין וקיום או היעדר של מחלות נוספות בעיניים. כמו כן יש חשיבות לאורח החיים של המטופל, עיסוקיו ועוד.

סוגי העדשות התוך  עיניות העיקריות המושתלות כיום בניתוחי קטרקט:

עדשה מונופוקאלית-טורית

(עדשה חד-מוקדית

עם תיקון צילנדר)

2

עדשה מונופוקאלית

(עדשה חד-מוקדית)

1

עדשה מולטיפוקאלית-טורית

(עדשה רב-מוקדית

עם תיקון צילנדר)

4

עדשה מולטיפוקאלית

(עדשה רב-מוקדית)

3

סוגי העדשות התוך  עיניות העיקריות המושתלות כיום

עדשה מונופוקאלית
(עדשה חד-מוקדית)

*

עדשה בעלת מוקד אחד.

האפשרויות האופטיות השכיחות בהשתלת עדשה מסוג זה:
 

  1. לכוון בשתי העיניים את המוקד למרחק – הראייה לטווח רחוק תהיה חדה יותר, גם ללא משקפיים. אך לצורך ראייה חדה בפעילויות בטווח הקרוב או הביניים (כגון: קריאה, צפייה בטלפון הנייד, טאבלט או עבודה מול המחשב), סביר שיהיה צורך בהרכבת משקפיים.
     

  2. ניתן בחלק מהמטופלים, המתאימים לכך, לכוון עין אחת למוקד רחוק ועין שנייה למוקד טווח הביניים (שיטה זו נקראת: Monovision או Mini-Monovision). כך ניתן להפחית את התלות במשקפיים לטווח הרחוק (כגון: צפייה בטלוויזיה) וכן לטווח הביניים (כגון: שימוש בטאבלט או מחשב), אך לעיתים יש צורך בהרכבת משקפיים לטווח קרוב (כגון: קריאה ממושכת של טקסטים עם כתב קטן).

    ההסתגלות לעדשה תוך עינית מונופוקלית הינו מהיר ולרוב השיפור בראייה מורגש בצורה משמעותית כבר בימים הראשונים לאחר הניתוח. 

עדשה מולטיפוקאלית
(עדשה רב-מוקדית)

*

עדשה בעלת מספר מוקדים (=מולטיפוקאלית) - מטרתה להפחית את התלות במשקפיים הן לרחוק והן לטווח הביניים והקרוב. בכך ניתן לספק יכולת ראייה טובה לפעילות יומיומית גם ללא משקפיים ולשפר את איכות החיים. 

העיקרון האופטי של עדשות אלו שונה מזה של עדשות המשקפיים המולטיפוקאליות. עדשת המשקפיים ממוקמת מחוץ לעין (חלקה העליון ממוקד לרחוק וחלקה התחתון לקרוב) ולכן יש לשנות את כיוון המבט של העין מעלה ומטה עפ"י המטרה בה אנו מתמקדים. בעדשה מולטיפוקלית המושתלת בתוך העין בניתוח הקטרקט, ישנו תיקון לרחוק ולקרוב בו-זמנית. 

חשוב לציין

גם עדשה זו אינה מעניקה ראייה מושלמת לכל המרחקים. כאמור, המנגנון האופטי של עדשות אלו בנוי כך שבו זמנית, בכל עין, מתקבלות מספר תמונות והמוח בורר את התמונה הרלוונטית שבה האדם מתמקד. לרוב דרושה תקופת הסתגלות של מספר חודשים לאחר הניתוח בה המוח מתרגל לשינוי זה במבנה העדשה התוך עינית (תהליך הנקרא: נוירואדפטציה). מעצם המבנה הרב מוקדי של עדשה זו ואזורי המיקוד השונים, תתכנה תופעות כגון: ראיית הילה סביב מקורות אור בלילה וסנוור. לרוב, תופעות אלו משתפרות בחודשים הראשונים לאחר הניתוח בתהליך ההסתגלות המוחי.

עדשה טורית

*

אסטיגמטיזם הינו ליקוי ראייה הנגרם לרוב בשל הפרש ברדיוסי הקימור של קרנית העין  (או עדשת העין) ומתוקן לרוב בעדשות צילינדר במשקפיים. במטופלים הסובלים מאסטיגמטיזם שמקורו בקרנית, מבנה הקרנית דומה יותר לביצה מאשר לכדור. כתוצאה מכך ישנה הפרעת ראייה וטשטוש הנגרמים משבירה לא ממורכזת של קרני האור העוברות דרך הקרנית ומגיעות לרשתית בצורה לא ממוקדת.

 

כיום, ניתן להשתיל עדשה טורית תוך עינית ובה תיקון צילינדר מובנה. בכך ניתן להפחית משמעותית את האסטיגמטיזם (גם אם לא לבטלו באופן מוחלט), לשפר את איכות הראייה וכן להפחית את התלות במשקפיים. חשוב לציין כי עדשה טורית לא מתאימה לכל מצבי האסטיגמטיזם. במקרים בהם מבנה הקרנית אינו סדיר או במצבי מחלה של הקרנית – יתכן ולא יהיה ניתן להשתיל עדשה מסוג זה. עדשה טורית קיימת כעדשה חד מוקדית או רב מוקדית. 

bottom of page